ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρων τόμος από την EET

Κυκλοφόρησε από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων συλλογικός τόμος με τίτλο «Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον». Επιμελητές του τόμου, τον οποίο προλογίζει ο εκλιπών πρόεδρος της EET Θεόδωρος Καρατζάς, είναι οι καθηγητές Γιώργος Προβόπουλος, οικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank, και Χρήστος Γκόρτσος, γενικός γραμματέας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Οπως επισημαίνεται στην εισαγωγή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα έχει αναδιαμορφωθεί ριζικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και συνεχίζει να υπόκειται σε νέες μεταβολές. H διαπίστωση αυτή καθιστά αναγκαία τη μελέτη και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία μετασχηματισμού. Καθιστά επίσης χρήσιμο τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι μεταβολές στη λειτουργία των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών φορέων, των αγορών και των συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού χώρου. Στον συλλογικό τόμο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαστάσεις των παραγόντων, που καθορίζουν το περιβάλλον λειτουργίας του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί επίσης στη θεωρητική προσέγγιση του κυρίαρχου αιτήματος πολιτικής που αναδεικνύεται στις σύγχρονες αγορές και το οποίο αφορά τη διασφάλιση της σταθερότητάς τους, κυρίως μέσω κατάλληλων μηχανισμών προληπτικής εποπτείας. Στους συγγραφείς περιλαμβάνονται, εκτός από τους ίδιους τους επιμελητές, οι κ.κ. I. Παπαδάκης, Π. Καπόπουλος, Γκ. Χαρδούβελης, M. Χαραλαμπίδης, Φ. Σαχινίδης, Γ. Κουρής, N. Καραμούζης, E. Κοροντζή, Π. Αλεξάκης, M. Γ. Καβουσανός, A. Βασίλα, Δ. Γεωργούτσος, M. Κυριάκου, Δ. Τσιμπανούλης, X. Λιβαδά, X. Σταϊκούρας.