ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι Γραμμές Στρίντζη πώλησαν το Blue Sky

Με στόχο την ανανέωση του στόλου της, η εταιρεία «Γραμμές Στρίντζη» προχώρησε στην πώληση πλοίου σε ξένο όμιλο. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης προς τη διοίκηση του X.A., την προηγούμενη Πέμπτη 11 του μηνός, ολοκληρώθηκε η πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Sky, έτους ναυπηγήσεως 1974, στην εταιρεία Flanmare Shipping S.A. Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των Γραμμών Στρίντζη στη χρήση του 2003. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη παρουσίασαν στο εξεταζόμενο διάστημα αύξηση 22%, διαμορφούμενα στα 4,94 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 31,4%, καθώς ανήλθαν στα 30,98 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 23,57 εκατ. ευρώ του 2002. Οι πωλήσεις του ομίλου στο σύνολο της χρήσης έφθασαν στα 131,75 εκατ. ευρώ.