ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξησαν τα μεγέθη τους οι εισηγμένες του κλάδου πλαστικών

Αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών τους εμφάνισαν κατά την παρελθούσα χρήση οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου των πλαστικών, ενώ σε τροχιά κερδοφορίας επανήλθε και η «Πετζετάκις» μετά ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των δανείων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αποτιμήσεις των εταιρειών, ο κλάδος παρουσιάζει εικόνα δύο ταχυτήτων, καθώς κάποιες βρίσκονται σε λογικά επίπεδα αποτιμήσεων, ενώ άλλες εμφανίζουν αδικαιολόγητα υψηλό αυτό το μέγεθος.

Οπως αναφέρει στην «K», ο κ. Δημήτρης Σκαλαίος, διευθυντής του τμήματος ανάλυσης της BETA AXE, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων. Ελκυστικές κρίνονται οι «Πετζετάκις», Πλαστικά Θράκης και Πλαστικά Κρήτης, ενώ υπερβολική κρίνεται η αποτίμηση της «Δάιος» και υψηλή εκείνη της Eurodrip.

O κλάδος του πλαστικού, λόγω της έντονης εξωστρέφειας που εμφανίζει, επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές διαφορές που ισχύουν σε κάθε χρονική περίοδο. Αυτήν την περίοδο, αναφέρουν κύκλοι οικονομικών αναλυτών, οι ελληνικές εταιρείες θεωρούνται λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι εκείνων του εξωτερικού, λόγω του ισχυρού ευρώ έναντι του δολαρίου. Εξαίρεση αποτελούν όσες ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δεν έχουν κόστος σε ευρώ.

Ως προς την τιμή της α΄ ύλης, που είναι ο άλλος βασικός παράγων που επηρεάζει την πορεία των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του κλάδου, Ελληνες επιχειρηματίες αναφέρουν ότι πράγματι αυτήν την περίοδο η α΄ ύλη αποτιμάται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί ανησυχία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεδομένου ότι η ανοδική τάση που εμφανίζει η τιμή της α΄ ύλης οφείλεται στην κυκλικότητα που παραδοσιακά τη χαρακτηρίζει τους πρώτες μήνες κάθε έτους.

Σχετικά με την επίδραση που έχει η προετοιμασία της Ολυμπιάδας στα μεγέθη των εταιρειών πλαστικού, επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι μεγαλύτερη «εύνοια» για τον συγκεκριμένο τομέα επιφυλάσσει η μετέπειτα περίοδος. Εξηγούν δηλαδή, ότι μετά τη λήξη των Αγώνων, η οικοδομική δραστηριότητα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να είναι θετική και παράλληλα το «βάρος. θα μετατοπισθεί στην ανάπτυξη της περιφέρειας όπου προωθούνται έργα υποδομής, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αλλά και έργα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, ο οποίος φέτος εμφανίζει ανάκαμψη.

Επιπλέον, η εγχώρια αγορά εμφανίζει ικανοποιητική ζήτηση των προϊόντων, με έμφαση αυτών της πλαστικής συσκευασίας, τομέας που κατά την τελευταία δεκαετία κινήθηκε με ετήσιους ρυθμούς αύξησης 5,2%.

Οπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς υπολογίζεται ότι ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας κατά την επόμενη διετία θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2-3% ως προς τις παραγόμενες ποσότητες.

Πάντως, θετική επίδραση στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου θεωρείται ότι θα έχει η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την αξιοποίηση του 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2005. Σημειώνεται ότι σήμερα, το ποσοστό ανακύκλωσης στον κλάδο πλαστικής συσκευασίας παραμένει ακόμα χαμηλό, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους.