ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ομολογιακό δάνειο 40 εκατ. ευρώ στοχεύει η Θεμελιοδομή

Πρόταση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατατεθεί κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Θεμελιοδομής» που συγκαλείται για τις 7 Απριλίου. Το δάνειο δεν θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, αλλά κοινό, 5ετούς διάρκειας, ενώ στόχος της έκδοσης είναι να καλύψει ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης της εισηγμένης και πιθανόν την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της. Στην ίδια γενική συνέλευση θα ζητηθεί έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας.

Από τη διοίκηση της «Θεμελιοδομής», πάντως, διευκρινίσθηκε ότι η έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών θα ζητηθεί αλλά θα συνεκτιμηθεί κατά περίπτωση η χρονική συγκυρία για την άσκηση του δικαιώματος.

Επίσης, θα ληφθεί απόφαση και για την τυπική περάτωση της διάθεσης των κεφαλαίων, που προέκυψαν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για το τρέχον έτος, η διοίκηση της «Θεμελιοδομής» προσβλέπει σε οικονομικά μεγέθη στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2003, ήτοι, πωλήσεις της τάξεως των 155 εκατ. ευρώ και κέρδη άνω των 14 εκατ. ευρώ.