ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Unisystems η β΄ φάση του ΠΕΠΕΡ

Το ερευνητικό έργο ΠΕΠΕΡ Β΄ Φάσης, με το θεματικό τίτλο «Ασφαλείς οικονομικές ηλεκτρονικές δοσοληψίες μέσω κινητών επικοινωνιών και του διαδικτύου στον τομέα του τουρισμού» ανέλαβε ως ανάδοχος η Unisystems, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.052.439 ευρώ και η διάρκειά του 24 μήνες. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ασφαλών δοσοληψιών -είτε οικονομικής, είτε πληροφοριακής φύσης- με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών, στο γενικότερο τομέα των υπηρεσιών τουρισμού και στη συνέχεια η επιδεικτική λειτουργία του σε επιλεγμένα περιβάλλοντα Το έργο, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία, με την Πρόοδος και την εταιρεία LAVADARA Com., ενώ ως υπεργολάβοι συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η Net Technologies ΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.