ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη από τη «ναυαρχίδα» της στη Σταδίου αναμένει η «Φωκάς»

Σημαντικά κέρδη αναμένει η «Φωκάς» από την πρόσφατη επένδυσή της στη «ναυαρχίδα» του ομίλου, το νέο μεγάλο πολυκατάστημα στην αγορά της Αθήνας, στην οδό Σταδίου 41. Τα εγκαίνια του πολυκαταστήματος αυτού αποτέλεσαν σημείο-σταθμό για την εταιρεία για το 2003, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει, αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών της. Σύμφωνα με τον διευθυντή Μάρκετινγκ της εταιρείας κ. Ανδρέα Χρυσάνθη, οι στόχοι αυτοί έχουν αρχίσει σταδιακά να υλοποιούνται, όπως αποδεικνύουν τα πρώτα αποτελέσματα της λειτουργίας του νέου πολυκαταστήματος, ενώ σε συνδυασμό με σημαντικές εσωτερικές επενδύσεις (μηχανογράφηση, ΜΙS κ.λπ.) και οργανωτικές διαρθρώσεις, το αποτέλεσμα αναμένεται ότι θα είναι το καλύτερο δυνατό.

Οπως επισημαίνει ο κ. Χρυσάνθης, τα πολυκαταστήματα έχουν λαμπρές προοπτικές στην Ελλάδα, καθώς «αποτελούν τη λύση για τις αγορές των σύγχρονων νοικοκυριών, που δεν έχουν να διαθέσουν αρκετό χρόνο όπως παλαιότερα». Ο ίδιος εκτιμά ότι στο μέλλον το μερίδιο των πολυκαταστημάτων στο σύνολό του θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς σε αυτό θα συμβάλουν και οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις υποδομές της πρωτεύουσας, καθιστώντας το κέντρο της Αθήνας ελκυστικότερο.

Οσον αφορά το κρίσιμο, ολυμπιακό έτος που διανύουμε, ο κ. Χρυσάνθης επισημαίνει ότι θα υπάρξει σαφής ανάκαμψη στην ευρύτερη αγορά τους επόμενους μήνες, με σύντομη όμως σχετικά διάρκεια, ενδεχομένως έως τα μέσα του χειμώνα, για να περάσουμε στη συνέχεια σε μια διόρθωση, «στα κανονικά επίπεδα της αγοράς».

Στις εκτιμήσεις αυτές, συμπεριλαμβάνεται επίσης η κρίσιμη παράμετρος της τρομοκρατίας ως παγκόσμιο πλέον πρόβλημα, καθώς και των συνεπειών που αυτή έχει στην καταναλωτική συμπεριφορά, όταν και όπου αυτή εκδηλώνεται.