ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι «κόκκινοι» δείκτες του χρηματιστηρίου

Μία στις τρεις εισηγμένες εταιρείες έχουν χρηματιστηριακή αξία, μικρότερη από τις υποχρεώσεις τους. Θεωρητικά, ακόμα κι αν πωληθεί το σύνολο των μετοχών των εταιρειών αυτών δεν επαρκεί για την εξόφληση των οφειλών τους.

Η «O.E.» παρουσιάζει τις εταιρείες με τον υψηλότερο λόγο υποχρεώσεων ως προς την τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία. O δείκτης αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων δεικτών μέτρησης κινδύνου, ωστόσο όπως όλοι οι δείκτες πρέπει να συνεκτιμάται μαζί και με άλλα οικονομικά στοιχεία και δείκτες. Για παράδειγμα οι εμπορικές εταιρείες είναι φυσιολογικό να εμφανίζουν υψηλές υποχρεώσεις καθώς με τον τρόπο αυτό «χρηματοδοτούν» μέρος του κύκλου εργασιών τους. Εμφανίζουν υψηλές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους έναντι των εμπορευμάτων που έχουν παραλάβει. Σε κάθε περίπτωση πάντως το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός εισηγμένων εταιρειών εμφανίζουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις από τη χρηματιστηριακή τους αξία προβληματίζει.

Επιπρόσθετα πολλές εταιρείες εμφανίζουν χαμηλό κύκλο εργασιών σε σχέση με το ύψος των υποχρεώσεών τους. Υπάρχουν εταιρείες που εμφανίζουν υποχρεώσεις πολλαπλάσιες της κεφαλαιοποίησής τους. O Ξιφίας για παράδειγμα εμφανίζει υποχρεώσεις 49,28 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια στιγμή η αγορά αποτιμά την αξία της εταιρείας στα… 4 εκατ. ευρώ.