ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλές αποδόσεις οι μέτοχοι της Alpha

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, απόρροια της πολύ καλής πορείας της τράπεζας την προηγούμενη χρονιά.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για τη διανομή δωρεάν μετοχών και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Αναλυτικά αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας (ύψους 319 εκατ. ευρώ) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με την έκδοση νέων μετοχών και τη διανομή τους σε αναλογία 2 νέων δωρεάν για κάθε 10 παλαιές.

Επίσης, η συνέλευση ανανέωσε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 3% του συνόλου των μετοχών ορίζοντας ως ανώτατη τιμή αγοράς τα 25,98 ευρώ (κλείσιμο 29.03.04).

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alpha Bank κ. Γιάννης Κωστόπουλος τόνισε ότι το 2003 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την τράπεζα, καθώς διευρύνθηκαν οι εργασίες με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας σε όλους τους τομείς. Επιπλέον η τράπεζα περιόρισε το λειτουργικό κόστος. Υπενθυμίζουμε ότι το 2003 τα καθαρά κέρδη του ομίλου έπειτα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 63% και ανήλθαν σε 284,2 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κωστόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Alpha Bank μέσω της οποίας διευρύνονται αποφασιστικά οι δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το ασφαλιστικό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το φλέγον ζήτημα του ασφαλιστικού, ο πρόεδρος της Alpha Bank έκανε λόγο για παλιές αμαρτίες και συσσωρευμένα προβλήματα υπογραμμίζοντας την καλύτερη θέση της τράπεζας συγκριτικά με άλλες τράπεζες και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες δίχως αναταράξεις.

Για την ενίσχυση των κεφαλαίων της τραπέζας καθοριστική ήταν η συμβολή της επιτυχούς διαθέσης των ιδίων μετοχών σε ξένους, κυρίως, θεσμικούς επενδυτές, εξέλιξη που σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας αντικατοπτρίζει το αυξημένο κύρος της Alpha Bank στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Υπολογίζεται ότι ξένα χαρτοφυλάκια ελέγχουν περίπου το 25% της Alpha Bank. Εκτενής αναφορά έγινε και στη διεθνή παρουσία του ομίλου. Σήμερα η Alpha Bank δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες, με 67 καταστήματα και περίπου 1.400 υπαλλήλους είτε σε καταστήματα της Alpha είτε σε θυγατρικές τράπεζες ελεγχόμενες κατά 100% από τον όμιλο. Το συνολικό ενεργητικό των μονάδων εκτός Ελλάδος, το 2003, αποτελούσε το 16% του συνολικού ενεργητικού.

Ο κ. Κωστόπουλος απέφυγε να τοποθετηθεί στις ερωτήσεις μετόχων της μειοψηφίας για την πορεία της τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο, περιοριζόμενος στην εκτίμηση ότι και το 2004 θα είναι επίσης μια καλή χρονιά ωστόσο με ρυθμούς ανάπτυξης σαφώς ηπιότερους σε σχέση με αυτούς του 2003. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. N. Γκαργκάνας, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. A. Πιλάβιος, ο νέος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. T. Αράπογλου και ο διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank – Ergasias κ. N. Νανόπουλος.