ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμβαση J & P ΑΒΑΞ – GL EVENTS με «2004»

Υπεγράφη από την εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» και την κοινοπραξία «J & P ΑΒΑΞ ΑΕ – GL EVENTS ΜΙΣΘΩΣΗ OVERLAYS» η σύμβαση για τη μίσθωση αγαθών και την παροχή συναφών, παρακολουθηματικών υπηρεσιών/ εργασιών για τις «Αθλητικές Διοργανώσεις του 2004», για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προϋπολογισμού 21,7 εκ. ευρώ. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα γίνουν σε 20 ολυμπιακά κέντρα ανά την Ελλάδα για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και οι οποίες θα διατηρηθούν ώς την 31η Αυγούστου 2004 ή για όσες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2004. Υπεγράφη επίσης από τα ίδια συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση για την προμήθεια με μίσθωση λυόμενων κερκίδων, εδράνων και εξεδρών και την παροχή συναφών, παρακολουθηματικών υπηρεσιών/εργασιών για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προϋπολογισμού 5,4 εκ. ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, η συμμετοχή της J & P ΑΒΑΞ ανέρχεται το 50%.