ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Εξαφανίζονται» έσοδα 5 δισ. ευρώ από την παραοικονομία στην Υγεία

Το 2% του ΑΕΠ υπολογίζεται ότι αποτελεί η παραοικονομία στην Υγεία, αφαιρώντας από το ελληνικό κράτος φόρους από έσοδα που πλησιάζουν τα 5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, το σύστημα της δημόσιας υγείας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που το καθιστούν ζημιογόνο, ενώ οι μειώσεις που επιτελούνται -κυρίως στην τιμή του φαρμάκου- έχουν ως αποτέλεσμα μόνο μια μικρή συρρίκνωση της δαπάνης για την υγεία.

Διαπιστώνοντας τις μεγάλες τρύπες του ελληνικού συστήματος υγείας, το τελευταίο Μνημόνιο προωθεί αυξημένα και κατά πολύ αυστηρότερα μέτρα από εκείνα που είχε προτείνει τον Μάιο του 2010. Αυτό έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια να αυξηθεί περαιτέρω η συμμετοχή των πολιτών στο κόστος περίθαλψης, ενώ την ίδια στιγμή να ενισχύεται η ιδιωτική υγεία.

Τα παραπάνω ανέλυσε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ. Νίκος Μανιαδάκης, σε εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση και Ανάλυση της Υγειονομικής και Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα την Εποχή του Μνημονίου».

Ο κ. Μανιαδάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ένα σύστημα υγείας στο οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή, μέτρηση, αξιολόγηση και λογοδοσία για την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου, για το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών των φορέων και για τα υγειονομικά αποτελέσματα και τους δείκτες. Σε αυτά να προστεθεί η παντελής έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το κενό στη λειτουργική διασύνδεσή του με τον δευτεροβάθμιο τομέα παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, με τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, τα ασφαλιστικά ταμεία εξοικονόμησαν περί τα 750 εκατ. ευρώ και η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία συρρικνώθηκε κατά 100-150 εκατ. «Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει η χώρα τη συγκράτηση της δαπάνης και την αύξηση της αποδοτικότητας μόνο με αυτά τα μέτρα», τονίζει ο κ. Μανιαδάκης.

Και εξηγεί πως το φάρμακο αποτελεί το 20% των συνολικών δαπανών και το υπόλοιπο 80% είναι οι υπηρεσίες οι οποίες και πρέπει να γίνουν ο μεγάλος στόχος. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και υιοθέτηση πρωτοκόλλων είναι τα βασικά εργαλεία για το έργο αυτό.

Από την άλλη πλευρά, προσθέτει, η λίστα των φαρμάκων αποτελεί ένα σύστημα με αδυναμίες, αν και προσομοιάζει με άλλες αντίστοιχες λίστες του εξωτερικού. «Η χώρα μας κατάφερε, με ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων, να έχει από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Τώρα, προσπαθεί να μειώσει έμμεσα (με τη μέθοδο της αποζημίωσης) περαιτέρω αυτές τις τιμές. Τακτική, που ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν αντικίνητρα για τη διάθεση νέων καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα».