ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραγωγή ασφαλίστρων 284,2 εκατ. από ING

Στο 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η κερδοφορία της ING το 2010, η οποία έκλεισε τα 31 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, διατηρώντας το μερίδιο αγοράς της. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου το μερίδιο αγοράς της ενισχύθηκε οριακά στο 12% και η εταιρεία καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον κλάδο ζωής στην Ελλάδα. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 284,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2009. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παραγωγή του 2009 συμπεριλαμβάνει και τα νοσοκομειακά προγράμματα, κλάδο στον οποίο η εταιρεία σταμάτησε τη δραστηριότητά της. Ως εκ τούτου η παραγωγή του 2010 προέρχεται αποκλειστικά από τον κλάδο ζωής και τα αποταμιευτικά προγράμματα που αποτελούν πλέον τον πυρήνα των εργασιών της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, κ. Bram Boon, ο κλάδος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων συγκεντρώνει υψηλές προοπτικές ανάπτυξης μετά τις αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ο κλάδος θα οδηγηθεί σε συγκέντρωση και θα επικρατήσει περιορισμένος αριθμός εταιρειών. Ο αριθμός των ασφαλισμένων της ING ξεπέρασε τους 403 χιλιάδες και το ποσό που η εταιρεία κατέβαλε ανήλθε στα 212 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης ακυρωσιμότητας επιδεινώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε στο 17%, αποτυπώνοντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώνεται στο 216% υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια, ενώ για το 2011 η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη νέας παραγωγής ύψους 50 εκατ. ευρώ.