ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναζητείται ενδιαφερόμενος για το χαρτοφυλάκιο της VDV Leben

Επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής εταιρείας VDV Leben, που έκλεισε πρόσφατα, θα απευθύνει σήμερα το Εγγυητικό Κεφάλαιο, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής της εταιρείας που αριθμεί περίπου 13.000 συμβόλαια ζωής. Στην ανοιχτή δημόσια πρόσκληση θα κληθούν οι εταιρείες του κλάδου να εκδηλώσουν αρχικά το ενδιαφέρον τους προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία των data rooms, από την οποία θα εξαρτηθεί και η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

Η προοπτική ανάληψης των συμβολαίων από άλλη ασφαλιστική εταιρεία θα συνοδευθεί με την υποχρεωτική παραμονή του πελάτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο συμβόλαιο, το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί και θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα θέσουν οι υποψήφιες εταιρείες. Η διοίκηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου εκτιμά ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου, προκειμένου να λάβει τις οριστικές αποφάσεις της για την τύχη των 13.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων που άφησε πίσω της η VDV Leben, από τα οποία τα 8.000 έχουν συναφθεί στη Γερμανία. Το ενδεχόμενο αποτυχίας εξεύρεσης υποψήφιου αγοραστή σηματοδοτεί την υποχρεωτική κάλυψη των ασφαλισμένων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο μέσω του μηχανισμού της αποζημίωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής και μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.