ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Με εκροή κεφαλαίων και αρνητικές αποδόσεις για τις περισσότερες κατηγορίες έκλεισε την εβδομάδα που πέρασε η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εκροές του επταημέρου ανήλθαν σε 1,07 εκατ. ευρώ από εισροές 3,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Το εύρος των αποδόσεων κυμάνθηκε μεταξύ -3,7% και 0,05%. Αρνητικές αποδόσεις παρουσίασαν τα Funds of Funds με εξαίρεση τα Μετοχικά Funds of Funds που κινήθηκαν σε θετικό έδαφος.

Αναλυτικότερα, το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά 1,07% και ανήλθε στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ οι αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού είχαν απόδοση +0,05%, τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού -0,3%, τα Μετοχικά Εσωτερικού -3,7%, τα Μετοχικά Εξωτερικού -0,5%, τα Μεικτά Εσωτερικού -1,9%, τα Μεικτά Εξωτερικού +0,05%, τα Ομολογιακά Εσωτερικού -0,8% και τα Ομολογιακά Εξωτερικού -0,1%.

Οσον αφορά τα Funds of Funds αυτά μείωσαν το ενεργητικό τους και παρουσίασαν εκροές 1,7 εκατ. ευρώ. Οι αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν απόδοση +0,3%, τα Μεικτά -0,1% και τα Ομολογιακά -0,02%.