ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχοι πρωτοβουλίας για γυναίκες ICT

– Προσέλκυση γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο και παράλληλα διατήρηση και προώθηση των εργαζομένων γυναικών.

– Δημιουργία εργαστηρίων ειδικά για γυναίκες, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση κατασκευάζοντας ιστοσελίδες, σχεδιάζοντας blogs και online magazines. Παρουσία ειδικών εργαστηρίων σε Αγγλία και Γερμανία.

– Διοργάνωση workshops, συναντήσεων, σχολικών επισκέψεων σε εταιρείες, παρέχοντας την ευκαιρία γνωριμιών με φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν σε κλάδους παρεμφερείς με την Πληροφορική και με εργαζόμενες που κατέχουν κάποια πιστοποίηση. Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο διαδικασίας mentoring.

– Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την προετοιμασία και ενθάρρυνση των στελεχών-γυναικών για την τοποθέτησή τους σε διοικητικές θέσεις. Διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσληψης, χωρίς να αποκλείονται οι γυναίκες από τις διοικητικές θέσεις της εταιρείας.

– Διοργάνωση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, που θα προσφέρουν εκπαίδευση σε γυναίκες για την απόκτηση hard and soft management skills. Διοργάνωση σεμιναρίων μικρής διάρκειας με θέματα που αφορούν τις προκλήσεις του επαγγέλματος, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και networking.

– Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων και των επιχειρήσεων αναφορικά με τα στερεότυπα του φύλου στον τομέα των ΤΠΕ και τις διαδικασίες πρόσληψης.