ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία κεφάλαια

Εκροές ύψους 11,7 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ οι 8 από τις 10 κατηγορίες του κλάδου κατέγραψαν αρνητικές αποδόσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα οι εκροές ανήλθαν σε 1,07 εκατ. ευρώ. Το εύρος των αποδόσεων κυμάνθηκε μεταξύ -3,55% και 0,20%. Αρνητικές αποδόσεις παρουσίασαν τα Funds of Funds με εξαίρεση τα Μετοχικά Funds of Funds που κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας άνοδο 0,73%. Το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε 1,45% και ανήλθε στα 7,38 δισ. ευρώ έναντι 7,48 δισ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού είχαν απόδοση 0,11%, τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού 0,20%, τα Μετοχικά Εσωτερικού -1,94%, τα Μετοχικά Εξωτερικού -0,38%, τα Μεικτά Εσωτερικού -2,51%, τα Μεικτά Εξωτερικού -0,52%, τα Ομολογιακά Εσωτερικού -3,55% και τα Ομολογιακά Εξωτερικού -084%. Εκροές ύψους 1,64 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ενεργητικό των Funds of Funds. Οι αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν απόδοση 0,73%, τα Μεικτά -1,90% και τα Ομολογιακά -0,41%.