ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρνητικά ρεκόρ καταγράφουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις

Τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών διανύει με βάση και τα επίσημα στοιχεία, ο κατασκευαστικός κλάδος, άλλοτε ένας εκ των βασικών κινητήριων μοχλών της οικονομίας. Χαμηλότερα έσοδα, λιγότερες εταιρείες, πτώση της απασχόλησης, μείωση των δημοπρατούμενων έργων και περίπου 1,8 δισ. ευρώ οφειλές προς τις εταιρείες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), συνθέτουν τη ζοφερή εικόνα των κατασκευών σήμερα.

Από τις 712 εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα το 2004, ο αριθμός τους έχει σήμερα περιοριστεί σε 573, ενώ βαίνει σταθερά μειούμενος, χωρίς καμία προοπτική ανάσχεσης της υποχώρησης αυτής. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΑΤΕ, ο κλάδος των δημοσίων έργων εμφανίζει τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων 12 ετών, ενώ εκείνος των ιδιωτικών έργων έχει κατακρημνιστεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ανεργία στον κλάδο αυξήθηκε κατά 15,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2010, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, καθώς στον κατάλογο των ανέργων προστέθηκαν 57.500 εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα, το τρίτο τρίμηνο του 2010, ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές μειώθηκε κατά 36,5% σε ετήσια βάση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο σημείο από το 2000, τη στιγμή που η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε μόλις 3,6%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 12 ετών.

Ο κύκλος εργασιών ανά εργοληπτική εταιρεία εμφανίζεται μειωμένος (εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης) σε 12,1 εκατ. ευρώ το 2009 (τα στοιχεία του 2010 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα), έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2008, τη στιγμή που κατά την ίδια χρήση (2009), μία στις πέντε επιχειρήσεις καταγράφει ζημία. Αντίστοιχα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 7,2 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία το 2008, σε 8,4 εκατ. ευρώ το 2009, άνοδος που σημειώνεται και όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις (11 εκατ. ευρώ το 2009 από 10,1 εκατ. ευρώ το 2008). Αναμφίβολα, με βάση την τραγική εικόνα του κλάδου το 2010, τα μεγέθη των εταιρειών αναμένεται να συρρικνωθούν ακόμα περισσότερο.

Αυτό τεκμηριώνεται και με βάση τα στοιχεία του ΣΑΤΕ για τον μειωμένο συνολικό προϋπολογισμό των δημοπρατούμενων έργων άνω των 2 εκατ. ευρώ. Η πτώση του 2010, διαμορφώνεται σε -39,3% έναντι του 2005, ενώ συγκριτικά με το 2006 η πτώση αγγίζει το 51,4%. Συνολικά, το 2010 δημοπρατήθηκαν έργα 3,54 δισ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από το ήδη χαμηλό επίπεδο του 2009.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, εντός της εβδομάδας, το ΠΔΕ αναμένεται να μείνει στα σημερινά χαμηλότερα του παρελθόντος επίπεδα των 8-8,5 δισ. ευρώ έως και το 2012, ενώ θα αυξηθεί εκ νέου από το 2013, όταν κι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 9 δισ. ευρώ περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές θα εξακολουθήσουν να απορροφούν περί το 50% του ΠΔΕ, η ΕΤΕ συμπεραίνει ότι οι ετήσιες δαπάνες για τον κλάδο θα διαμορφωθούν σε 4 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2011-2013, μέγεθος σαφώς μικρότερο των προηγούμενων ετών, δείγμα των προκλήσεων που καλούνται να ξεπεράσουν οι εταιρείες του κλάδου στο μέλλον.