ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ρευστότητας μέσω Τραπέζης της Ελλάδος

Τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων εγγυήσεων σε τραπεζικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν στενότητα ρευστότητας αποκτά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με την κατάθεση τροπολογίας την προηγούμενη Παρασκευή. Με την τροπολογία, η ΤτΕ αποκτά τη δυνατότητα απευθείας χορήγησης ρευστότητας σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Κύκλοι της κεντρικής τράπεζας σχολιάζουν ότι πρόκειται για μια τεχνική βελτίωση καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου σε εισηγμένη εταιρεία. Η ΤτΕ ούσα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν μπορούσε να λάβει εγγυήσεις του Δημοσίου προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για τη χορήγηση ρευστότητας εφόσον απαιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι με την τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι εγγυήσεις του Δημοσίου. Το Δημόσιο θα χορηγεί εγγυήσεις προς την ΤτΕ, η οποία με τη σειρά της θα έχει την ευχέρεια «να παρέχει στήριξη για την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα».

Για έκτακτες καταστάσεις

Σύμφωνα με την ΤτΕ, πρόκειται για ένα ακόμα εργαλείο για την εξασφάλιση της σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ωστόσο τονίζουν ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται για εργαλείο τόνωσης της ρευστότητας, αλλά για εργαλείο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Στελέχη εμπορικών τραπεζών υπογραμμίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα αξιοποίησης των νέων εγγυήσεων, καθώς ήδη υπάρχει ένα τμήμα των εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ που δεν έχει αξιοποιηθεί, ενώ ήδη έχει αποφασιστεί η επέκταση του προγράμματος των εγγυήσεων κατά 30 δισ. ευρώ.