ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγκρουση για τα ασφάλιστρα υγείας

Χαρακτήρα ευθείας σύγκρουσης λαμβάνει πλέον η διαφωνία των ασφαλιστικών εταιρειών και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το θέμα των αυξήσεων στον κλάδο υγείας. Σε δηλώσεις του χθες ο πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Γιώργος Κώτσαλος, επανέλαβε ότι η προσπάθεια του γενικού γραμματέα καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, να παρέμβει στο θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών, θεσμοθετώντας κριτήρια που θα περιορίζουν τη δυνατότητά τους να καθορίζουν ελεύθερα την πολιτική στο θέμα των αυξήσεων, θα οδηγήσει σε μαζική απόσυρση από την αγορά των προγραμμάτων ισόβιας κάλυψης και στροφή σε ετήσια προγράμματα.

Ο κ. Κώτσαλος κάλεσε τον γενικό γραμματέα κ. Σπυράκο «να δει το κόστος υγείας όχι από το τέλος της αλυσίδας, δηλαδή τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά από τα νοσοκομεία και να επανεξετάσει τις επιπτώσεις που θα έχει η δρομολογούμενη νομοθετική πρωτοβουλία που επεξεργάζεται». Στην ίδια λογική υπεραμύνθηκε των ετήσιων αυξήσεων στα προγράμματα υγείας και παρέπεμψε σε ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ολλανδία, η οποία προχώρησε πέρυσι σε αυξήσεις της τάξης του 10%. Οι αυξήσεις είναι επιβεβλημένες, όπως υποστήριξε, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία και της αύξησης του ποσοστού των ζημιών, που κυμαίνεται στο 70% – 80% διεθνώς. Ο κ. Κώτσαλος κάλεσε την Πολιτεία να προστατεύσει ευρύτερα τον καταναλωτή, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του κλάδου, που απειλείται από παρόμοιες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι, όπως είπε, πρωτοφανείς και έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις απαιτήσεις για κεφάλαια των εποπτικών αρχών.