ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φρένο από την Τράπεζα της Ελλάδος σε επαναγορά προνομιούχων μετοχών

Δεν προτίθεται να εγκρίνει άμεσα τα αιτήματα εμπορικών τραπεζών για την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και την έξοδό τους από το πακέτο στήριξης η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στο σημερινό περιβάλλον, η κεντρική τράπεζα θεωρεί πρόωρη την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ευρύτερα η εγχώρια οικονομία.

Την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης των 28 δισ. ευρώ, έχουν αποφασίσει οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Τράπεζας Αττικής και έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα στην ΤτΕ. Στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης η Εθνική Τράπεζα έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές ύψους 350 εκατ. ευρώ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αξίας 225 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα Αττικής έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Επίσης στην έκδοση προνομιούχων μετοχών είχαν προχωρήσει η Eurobank EFG (950 εκατ. ευρώ), η Alpha Bank (950 εκατ. ευρώ) και η Τράπεζα Πειραιώς (370 εκατ. ευρώ) οι οποίες, ωστόσο, δεν σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην επαναγορά των προνομιούχων μετοχών στο άμεσο μέλλον. Η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών συνεπάγεται τη συμμετοχή εκπροσώπου του στο διοικητικό συμβούλιο με δικαίωμα βέτο σε σειρά σημαντικών ζητημάτων. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι για τις τράπεζες είναι η απαγόρευση διανομής μερίσματος κατά το διάστημα που απολαμβάνουν την κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω των προνομιούχων μετοχών. Η μη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2008, κάτι που όλα δείχνουν ότι δεν θα αλλάξει ούτε φέτος, προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις μετόχων οι οποίοι πιέζουν τις διοικήσεις για την επαναγορά των προνομιούχων. Δεδομένων της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, της εξάρτησης των εγχώριων τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος και των μεγάλων αβεβαιοτήτων στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, η ΤτΕ εκτιμά ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης και θεωρεί πρόωρη την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών. Η σταθεροποίηση στο μακροοικονομικό περιβάλλον, η δημιουργία προϋποθέσεων για το άνοιγμα των αγορών στο ελληνικό Δημόσιο και τις τράπεζες και η αποκατάσταση της ορατότητας στις διεθνείς οικονομίες είναι απαραίτητα για την έξοδο των τραπεζών από το πακέτο στήριξης. Οπως τονίζεται στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ, οι τράπεζες την εφετινή χρονιά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, οι καθυστερήσεις ήδη φτάνουν το 10%, την ανάγκη για σταδιακή απεξάρτηση από το ευρωσύστημα σε ό, τι αφορά την άντληση ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του υποδείγματος λειτουργίας και διαχείρισης του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και τη σταδιακή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό οι προοπτικές για την κερδοφορία, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τη ρευστότητα των τραπεζών και των ομίλων τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, υπογραμμίζεται.