ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil, στο εξωτερικό το 43,3% των πωλήσεων

Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 130,969 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το 2010 καταγράφοντας άνοδο 21,45% σε σύγκριση με την κερδοφορία των 107,957 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 6,184 δισ. ευρώ έναντι 3,938 δισ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 57,03%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας η Motor Oil το 2010 εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 81,847 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 84,902 εκατ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας υστέρηση ύψους 3,6%. Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου της Motor Oil, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 43,30% επί του κύκλου εργασιών το 2010 έναντι 43,84% το 2009. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας τη χρήση 2010 διαμορφώθηκε σε 4,879 δισ. ευρώ από 3,493 δισ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,67%. Η εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών, όπως εξηγεί η Motor Oil, οφείλεται στις παραμέτρους της αύξησης του μέσου όρου των τιμών προϊόντων πετρελαίου, της αύξησης του όγκου των πωλήσεων και της ενισχυμένης μέσης ισοτιμίας του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ. O αριθμός των εργαζομένων του ομίλου το 2010 ανήλθε στους 1.857.