ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους από την Coca-Cola Τρία Εψιλον

Σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε το ύψος της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προβεί η Coca-Cola Τρία Εψιλον, όπως είχε προαναγγείλει κατά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2010, κίνηση που γίνεται ως αντιστάθμισμα στην απόφαση της εταιρείας να μη διανείμει μέρισμα για την περσινή χρήση. Επιπλέον, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 544 εκατ. ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών.

Η πρόταση για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους που συνολικά μεταφράζεται σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 181 εκατ. ευρώ και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 544 εκατ. ευρώ θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2011.

Το ποσό της προτεινόμενης επιστροφής αναμένεται να καταβληθεί στους μετόχους στις 21 Ιουνίου 2011, με ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 15η Ιουνίου 2011 (η ημερομηνία κατά την οποία όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας θα δικαιούνται να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου).

Εξελίξεις υπάρχουν στην εταιρεία και σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, καθώς μέχρι τον Ιούνιο θα αποχωρήσει ο επί 8 έτη διευθύνων σύμβουλος κ. Δώρος Κωνσταντίνου.

Τη θέση του θα αναλάβει ο κ. Δημήτρης Λόης, ο οποίος από το 2009 είναι γενικός επιχειρησιακός διευθυντής με ευθύνη για όλες τις χώρες του ομίλου.