ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

ΤΙΤΑΝ

Αυξημένες συναλλαγές

Σε αξιοπρεπή επίπεδα διαμορφώθηκε ο δείκτης εμπορευσιμότητας για τη μεγαλύτερη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία. Περισσότερα από 1 εκατομμύρια μετοχές του Τιτάνα άλλαξαν χέρια στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Η διοίκηση του Τιτάνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη χώρα της Αιγύπτου όπου η εισηγμένη διατηρεί δύο μονάδες οι οποίες λειτουργούν κανονικά μετά τα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα ενισχύει τις εξαγωγές της σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σωληνουργεία Κορίνθου

Ανοδος 18,48%

Εβδομαδιαία άνοδο 18,48% σημείωσε η μετοχή των Σωληνουργείων Κορίνθου. Η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, εμφανίζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά των εργασιών της μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η «Σωληνουργεία Κορίνθου», παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ενισχύει την ανταγωνιστική της θέση, καθώς αρκετές ενεργειακές εταιρείες φαίνονται έτοιμες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου (κυρίως) και πετρελαίου.

Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες

Απώλειες 11,11%

Από τις 31 Μαΐου του περασμένου οικονομικού έτους η «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» έχει αιτηθεί την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για να προστατευθεί από τους πιστωτές της. Η μετοχή της εταιρείας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε υπέστη απώλειες σε ποσοστό 11,11%. Παράλληλα ο κλάδος έχει υποστεί βαριά πρόστιμα ύψους περίπου 680.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και τον καθορισμό τιμών από πέντε εταιρείες.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ενίσχυση 15,03%

Ικανοποιητικά κέρδη σε ποσοστό 15,03% σημείωσε η μετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τη χρηματιστηριακή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η μετοχή συγκέντρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραμένει στην πρώτη γραμμή της λίστας αποκρατικοποίησης που προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δηλώνουν την αντίθεσή τους και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβίβασης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου προς ιδιώτες.