ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρες τεστ σε τέσσερις ασφαλιστικές χωρίς «κούρεμα» ομολόγων

Χωρίς την απειλή του «κουρέματος» (haircut) στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους θα αξιολογηθούν οι τέσσερις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες -Εθνική Ασφαλιστική, Efg Eurolife, Αγροτική Ασφαλιστική και Ευρωπαϊκή Πίστη- που θα συμμετάσχουν στο τεστ κοπώσεως (stress test) που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή ΕΙΟΡΑ.

Η παραδοχή αυτή, αν και συνηγορεί υπέρ των προβλέψεων που δεν βλέπουν χρεοκοπία της χώρας, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει κόστος για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα υποχρεωθούν να εγγράψουν ακέραιη τη ζημία από την πτώση των τιμών των κρατικών τίτλων, που θα αποτιμηθούν σε τιμές αγοράς.

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης του stress test για τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες ξεκίνησε, πάντως, χθες, προκειμένου -σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα- τα αποτελέσματα να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Μαΐου, ενώ ημερομηνία αναφοράς για όλα τα σενάρια αποτελεί η 31η Δεκεμβρίου 2010. Στόχος της άσκησης είναι ο έλεγχος των αντοχών του ασφαλιστικού κλάδου σε αρνητικές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, αλλά και σε καταστροφικά ασφαλιστικά γεγονότα.

Οι παραδοχές με βάση τις οποίες θα δοκιμαστούν οι τέσσερις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονται σε τρία υποθετικά σενάρια, εστιάζοντας την προσοχή τους στις εξελίξεις στην αγορά των ομολόγων, των μετοχών και των τεχνικών προβλέψεων. Το βασικό σενάριο για τον κίνδυνο αγοράς προβλέπει μείωση των επιτοκίων κατά 20 έως και 40 μονάδες βάσης, ενώ με βάση το δυσμενές σενάριο, οι αντοχές του κλάδου θα δοκιμαστούν στην περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 62,5 έως και 125 μονάδες βάσης. Η πτώση των τιμών στην αγορά κατοικιών υπολογίζεται στο 3,4% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και φθάνει το 11,4% με βάση το δυσμενές σενάριο, ενώ στην περίπτωση των εμπορικών ακινήτων η μείωση των τιμών υπολογίζεται στο 25%. Για την περίπτωση των μετοχών, το δυσμενές σενάριο προβλέπει πτώση της τάξης του 15%, ενώ στο βασικό σενάριο η μείωση έχει υπολογιστεί στο μισό.

Για τα εταιρικά ομόλογα το δυσμενές σενάριο προβλέπει αύξηση των spreads από 31,4% έως 38,3% ανάλογα με τη βαθμολογία τους, ενώ για την περίπτωση των κρατικών ομολόγων η αύξηση των αποδόσεων που θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών, αν και προεξοφλείται με βάση το δυσμενές σενάριο, δεν έχει προσδιοριστεί ως ποσοστό. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων προσδιορίζεται με βάση το υποθετικό σενάριο ενός καταστροφικού γεγονότος με 70% αντασφαλιστική κάλυψη και στον κλάδο ζωής οι πρόσθετες απαιτήσεις υπολογίζονται με βάση σενάρια για τη θνησιμότητα σε σχέση και με μια πιθανή επιδημία ή τη μακροβιότητα.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, έμφαση θα δοθεί στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων (διαθέσιμο κεφάλαιο) πριν και μετά τη διεξαγωγή των τεστ κοπώσεως. Τα ίδια κεφάλαια θα συγκριθούν με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR) της Φερεγγυότητας II. Το αποτέλεσμα των stress tests θα είναι η διαφορά των ιδίων κεφαλαίων μετά την εφαρμογή των σεναρίων από το MCR του κάθε σεναρίου. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών στο stress test, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των πολυεθνικών ομίλων και των θυγατρικών τους ξένων εταιρειών στα αποτελέσματα, εξασφαλίζουν την αξιολόγηση του 80% της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.