ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικά μέτρα από ΕΕΤ&Τ κατά ΟΤΕ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών κοινοποίησε ασφαλιστικά μέτρα στον ΟΤΕ. Τα ασφαλιστικά μέτρα αφορούν τη χονδρική και λιανική προσφορά του για ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω του νέου δικτύου VDSL (που κάνει μερική χρήση οπτικών ινών). Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής ο ΟΤΕ έχει υπολογίσει με «λάθος» μοντέλο τις χρεώσεις χονδρικής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει από τον ΟΤΕ να προσφέρει πρώτα για ένα εξάμηνο τις νέες υπηρεσίες του στη χονδρική και μετά στη λιανική, όπως προβλέπει η τελευταία σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δίκτυα Νέας Γενιάς. Παράλληλα, ο ΟΤΕ καλείται σε ακρόαση για τη διάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η οποία κατά την ΕΕΤΤ βασίζεται στη «Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς», τα προσωρινά μέτρα κρίθηκαν αναγκαία προκειμένου, μεταξύ άλλων:

– Να αποφευχθεί κάθε χρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ.

– Να διασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση και για τους εναλλακτικούς παρόχους σε κοστοστρεφείς τιμές, εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ.

– Να προστατευθούν οι τελικοί χρήστες, πελάτες του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων.

– Να υπάρξει ασφάλεια, διαφάνεια και σταθερότητα στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου.