ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 20 εκατ. για την Τράπεζα Πειραιώς μετά την έκτακτη εισφορά

Με ζημίες ύψους 20 εκατ. ευρώ έκλεισε η χρήση του 2010 για την Τράπεζα Πειραιώς έναντι κερδών 202 εκατ. ευρώ το 2009. Αν δεν είχε επιβληθεί η έκτακτη φορολογική εισφορά, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα με 25 εκατ. ευρώ, η τράπεζα θα έκλεινε την περυσινή χρονιά με οριακά κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν την αύξηση των οργανικών εσόδων (τα έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την τράπεζα) και την υψηλή κερδοφορία πριν από προβλέψεις, που ανήλθε στα 611 εκατ. ευρώ (+2%), η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να απορροφήσει τις επιπτώσεις της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Ο όμιλος το 2010 προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 601 εκατ. ευρώ έναντι 409 εκατ. ευρώ το 2009 για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (άνω των 90 ημερών) ανήλθε στο 7,6% από 5,1% που ήταν στο τέλος του 2009, ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων (δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξασφαλίσεις) υποχώρησε στο 48,4% έναντι 50,6% το 2009.

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε στα 57,7 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%. Το συνολικό ύψος δανείων διαμορφώθηκε στα 37,6 δισ. ευρώ παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το 2009, με τα δάνεια προς ιδιώτες να υποχωρούν κατά 4% ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις ενισχύθηκαν κατά 1%. Οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα 30 δισ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η τάση υποχώρησης των εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκε σταδιακά μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στα 4 δισ. ευρώ ενισχυμένο κατά 800 εκατ. ευρώ μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11,2% με τον δείκτη Tier I στο 10,4%. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά, διαμορφώθηκε σε 9,5% αντίστοιχα. Με βάση τον διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο pro-forma δείκτης ήταν στο 9,1%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2010, ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: ««Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την Ε.Ε. διευκολύνει σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης και οικονομικής ανασυγκρότησης. Στην προσπάθεια αυτή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμβάλλει με τρόπο ρεαλιστικό και υπεύθυνο. Εξυγιαίνει και αναδιαρθρώνει το ενεργητικό του, στηρίζει τις προσπάθειες της υγιούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ρευστότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο όμιλός μας. Ενίσχυσε πρόσφατα τα κεφάλαιά του κατά 807 εκατ. ευρώ με αύξηση κεφαλαίου, ενώ θωράκισε τον ισολογισμό του». Από την πλευρά του ο CEO του ομίλου Σταύρος Λεκκάκος υπογράμμισε: «Η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του ομίλου επέδειξε ανθεκτικότητα. Η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% στην Ελλάδα και κατά 1% σε επίπεδο ομίλου ήταν σύμφωνη με τον στόχο που είχε τεθεί για το 2010, ενώ επιδιώκεται σημαντικότερη περαιτέρω μείωση το 2011 της τάξης του 5% σε επίπεδο ομίλου».