ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες για ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ το 2010

Σημαντικές ζημίες αλλά και μείωση εσόδων εμφάνισαν το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι περισσότεροι συγκοινωνιακοί φορείς σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των Οργανισμών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι ζημίες μόνο των τριών συγκοινωνιακών εταιρειών ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ και ΤΡΑΜ ανήλθαν το 2010 σε 206,78 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι δύο εξ αυτών παρουσίασαν μειωμένες ζημίες σε σχέση με το 2009.

Συγκεκριμένα τα έσοδα των ΗΣΑΠ περιορίστηκαν κατά 24,3% καθώς διαμορφώθηκαν στα 42,63 εκατ. ευρώ, έναντι 56,31 εκατ. ευρώ το 2009. Το 2010 έκλεισε για την εταιρεία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου με ζημίες ύψους 103,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,46 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το 2010 ήταν η δεύτερη χρονιά που τα έργα για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής ήταν σε εξέλιξη και μεγάλα τμήματα του δικτύου παρέμεναν κλειστά με τις επιπτώσεις στην επιβατική κίνηση να είναι εμφανείς. Το κόστος μεταφοράς των επιβατών ήταν κατά 49,82 εκατ. ευρώ υψηλότερο από τα έσοδα του 2010 και λογίστηκαν αποσβέσεις 24,94 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 28,45 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη πληγή των συγκοινωνιακών εταιρειών, οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονται για τους ΗΣΑΠ στα 437,78 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες ζημίες εμφάνισε και η εταιρεία ΗΛΠΑΠ το 2010 σε σχέση με το 2009, με τις απώλειες όμως να διαμορφώνονται στα 60,7 εκατ. ευρώ έναντι 70,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν κάμψη 11%, υποχωρώντας στα 21,03 εκατ. ευρώ έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Κατά τη διάρκεια του 2010 μάλιστα μειώθηκε κατά 200 άτομα ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων στην ΗΛΠΑΠ λόγω αυξημένου κύματος συνταξιοδοτήσεων. Μειωμένα έσοδα αλλά και αυξημένες ζημίες εμφάνισε η ΤΡΑΜ Α.Ε. το 2010. Τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν στα 5,20 εκατ. ευρώ, από 5,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα δηλαδή κατά 0,39 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 7% σε ποσοστό. Το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία 7,3 φορές μεγαλύτερη από τον τζίρο, δηλαδή 42,97 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος μεταφοράς των επιβατών ήταν κατά 25,28 εκατ. ευρώ υψηλότερο από τα έσοδα. Σε σύγκριση με το 2009 η ζημία αυξήθηκε κατά 5,92 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημίες της ΤΡΑΜ Α.Ε. ανέρχονται πλέον σε 202,09 εκατ. ευρώ.