ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημιογόνο το 2010 για την Attica Bank

Με ζημίες ύψους 7,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,6 εκατ. ευρώ το 2009 έκλεισε η χρήση του 2010 για την Attica Bank. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ για τον Ομιλο έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το 2009. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 4,8 δισ. ευρώ έναντι 5,2 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν στα 520,9 εκατ. ευρώ έναντι 582,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (άνω των 180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε ανήλθε στο 8,5% έναντι 5,96% το 2009. Στο τέλος του 2010, τα υπόλοιπα δανείων διαμορφώθηκαν στα 3,89 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 4,47% ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε 3,32 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,27% έναντι του 2009. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκαν στα 42,5 εκατ. ευρώ (+22,3%), ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 182,3 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το 54,4% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο τέλος του 2010, ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 19%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I ανήλθε σε 16,4%. Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2010, ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε: «Η Attica Bank, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που η δημοσιονομική κρίση έχει δημιουργήσει, κατάφερε να θωρακιστεί κεφαλαιακά και να διατηρήσει τα υγιή μεγέθη της. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση του τραπεζικού συστήματος καθιστούν απαραίτητη την αναδιοργάνωση της τράπεζας για την προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται».