ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη μείωση κερδοφορίας παρουσίασε η Ελλάκτωρ

Οριακά κέρδη 500.000 ευρώ μετά από φόρους, μειωμένα κατά 99,1% έναντι των κερδών ύψους 64,9 εκατ. ευρώ του 2009, κατέγραψε κατά το 2010 ο όμιλος Ελλάκτωρ, δείγμα των σοβαρότατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος. Πάντως, αν δεν υπήρχε η επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς, τα κέρδη θα είχαν ανέλθει σε 11,2 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε επίσης, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,753 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 22,7% από τα 2,268 δισ. ευρώ του 2009.

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προήλθε από τον κατασκευαστικό κλάδο, που συνεισέφερε 1,357 δισ. ευρώ, έναντι 1,8 δισ. ευρώ το 2009, υποχωρώντας κατά 24,8%. Το 70% των εσόδων αφορά έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 30% έργα του εξωτερικού. Ωστόσο, οι κατασκευές ήταν ζημιογόνες το 2010 για τον όμιλο, με τις ζημίες μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 28,8 εκατ. ευρώ το 2009. Οσον αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, αυτό διαμορφώνεται πλέον σε 2,5 δισ. ευρώ, από τα σχεδόν 5 δισ. ευρώ προ διετίας. Πάντως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου, υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 408 εκατ. ευρώ.

Ακόμα και ο κλάδος των παραχωρήσεων που λειτουργεί με περιθώριο κέρδους 35,6% δεν απέφυγε την πτώση, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν πέρσι σε 14,9 εκατ. ευρώ από 35,3 εκατ. ευρώ το 2009.