ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με όρους αγοράς η αύξηση κεφαλαίου στη Eurobank

Με όρους αγοράς και συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών θα υλοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Στη συνάντηση που είχαν χθες το υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της ΒlackRock.

Δύο είναι τα κρίσιμα θέματα για την τράπεζα. Το πρώτο αφορά τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν στο πλαίσιο του stress test. Το δεύτερο είναι οι όροι της αύξησης κεφαλαίου, και ειδικότερα η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εurobank.

Ζητούμενο, ο προσδιορισμός μιας τιμής που θα είναι ελκυστική για ιδιώτες επενδυτές.