ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε πλήρη εξέλιξη η ενσωμάτωση της Probank στον όμιλο της Εθνικής

Η διαδικασία ενσωμάτωσης της Probank στον όμιλο Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Εθνικής τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η λειτουργική ενοποίηση και από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου όλα θα λειτουργούν μέσω του συστήματος της Εθνικής.

Τα καταστήματα

Από τα 112 καταστήματα που διαθέτει η Probank θα διατηρηθούν τα 34, που θα λειτουργούν με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της Εθνικής ενώ τα υπόλοιπα 78 είτε θα συγχωνευθούν με υπάρχοντα καταστήματα της ΕΤΕ είτε θα διακόψουν τη λειτουργία τους. Μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης ο όμιλος θα διαθέτει στην εγχώρια αγορά 550 καταστήματα. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις αλλά με αντικειμενικές διαδικασίες θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της πρώην Ρrobank.

Στόχος της Εθνικής είναι να αξιοποιήσει τη μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση της Probank στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να εκμεταλλευτεί τη σχετική τεχνογνωσία και τις δομές που έχει δημιουργήσει στην εξυπηρέτηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2012 το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας έφτανε τα 2,44 δισ. ευρώ εκ των οποίων σχεδόν το 90% αφορούσε χορηγήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, η διάσπαση της Probank σε καλό και κακό κομμάτι, και το υγιές τμήματα αποκτήθηκε από την Εθνική Τράπεζα. Με την απόφαση της ΤτΕ η άδεια της ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαριστή την εταιρεία PwC Business Solutions. Η Εθνική απέκτησε στοιχεία ενεργητικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,6 δισ. ευρώ είναι δάνεια και 3,2 δισ. ευρώ στοιχεία παθητικού εκ των οποίων 3,1 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης Τουρκολιά είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας (Core Tier 1) διαμορφώθηκε στο 9,2%, ενώ στόχος της διοίκησης είναι -μέσω σειράς κινήσεων- σύντομα να ξεπεράσει αισθητά το 10%.

Στην εγχώρια αγορά η Εθνική θα προχωρήσει στην ενεργητική αξιοποίηση της περιουσίας της. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της πώλησης μη τραπεζικών δραστηριοτήτων, όπως ο Αστέρας Βουλιαγμένης, αλλά και της αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο όμιλος. Οπως έχει ήδη γνωστοποιήσει η ΕΤΕ στις αρχές είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής Εθνική – Πανγαία στην εταιρεία private equity, Invel Real Estate II BV, με έδρα στην Ολλανδία.

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό επιδίωξη της διοίκησης είναι η πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Finansbank στην Τουρκία, όταν οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες, το οποίο δεν θα ξεπεράσει το 40%. Με τη διάθεση ποσοστού μετοχών της Finansbank ο όμιλος αφενός θα ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στη μεγάλη και δυναμική αγορά της Τουρκίας.

Η αγορά της Τουρκίας αποτελεί τη μεγάλη στρατηγική επιλογή του ομίλου και θεωρείται ότι είναι αυτή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο μέλλον, καθώς ξεχωρίζει τόσο από πλευράς μεγέθους αγοράς, όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Finansbank. Η αγορά της Τουρκίας αποτελεί το 72% των εργασιών του ομίλου στο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα δανείων στην Τουρκία, στο τέλος του α΄ εξαμήνου, διαμορφώθηκε στα περίπου 13,5 δισ. ευρώ έναντι δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί στις υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων.

Τα κέρδη της Finansbank στο α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 480 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ προβλέψεων κέρδη στις 5 χώρες των Βαλκανίων που έχει παρουσία η Εθνική ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ ή το 12% των κερδών της Τουρκίας.