ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τα ΕΛΠΕ το γ΄ τρίμηνο

Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια το γ΄ τρίμηνο (Ιούλιος-Αύγουστος) 2013, έναντι ζημιών 62 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Στο ίδιο διάστημα, τα αναπροσαρμοσμένα «καθαρά» EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οπως εξηγεί η εταιρεία, η πλήρης λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας, η επιτάχυνση των προγραμμάτων μετασχηματισμού και οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Το διυλιστήριο Ελευσίνας ολοκλήρωσε τη διαδικασία «αριστοποίησης» της λειτουργίας όλων των μονάδων του, με αυξημένη παραγωγή και βελτιωμένο μείγμα προϊόντων. Συγκεκριμένα, η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) ξεπέρασε τις προδιαγραφές και προσέγγισε το 76%, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του ομίλου στο 55%.