ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΠΑΚ: Καταστροφή η υπερφορολόγηση των ακινήτων

Επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά ακινήτων και κατά συνέπεια και στην οικονομία διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ), ο οποίος καταγράφει και τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό του κλάδου των οικοδομικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, μην μπορώντας έτσι να αντιδράσει στις συνεχείς αλλαγές του φορολογικού πλαισίου.

Σε σχετική του παρέμβαση, με στόχο την εκ νέου ενεργοποίηση του κλάδου των κατασκευών, τονίζει ότι η υπερφορολόγηση της αγοράς ακινήτων, προκαλεί τεράστια καταστροφή, με αποτέλεσμα το όλο ζήτημα να «πρέπει να επανεξεταστεί από μηδενική βάση, έστω κι αν αυτό απαιτεί νέα αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας». Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα πρέπει να συσταθεί μια ομάδα μελέτης με τη συμμετοχή του ΤΕΕ, επιχειρηματιών-μελών του ΣΕΠΑΚ και στελεχών του υπ. Οικονομίας, προκειμένου να επεξεργαστεί άμεσα μια νέα πρόταση, που θα λαμβάνει υπόψη τις κρατούσες συνθήκες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Στις προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΕΠΑΚ, περιλαμβάνεται επίσης ο περαιτέρω περιορισμός του κόστους του δημοσίου τομέα, ως μέτρο για τη μείωση των αναγκών πρόσθετων εσόδων και άσκησης πίεσης στην κοινωνία. «Ο περιορισμός του κόστους του δημόσιου τομέα πρέπει παράλληλα να συνοδευτεί από πολλαπλασιασμό των δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής, τα οποία μπορούν να προωθηθούν χωρίς κόστος για το Δημόσιο με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, ώστε να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω η χώρα και να μειωθεί η ανεργία» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημαντική επίσης κρίνονται η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθούν η γραφειοκρατία και οι διαβλητοί έλεγχοι, ώστε να μην προκύπτουν συνεχώς εμπόδια στις αναπτύξεις ακινήτων και την ανάπτυξη.