ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκρατικοποιήσεις με warrants θα μπορεί να κάνει το ΤΑΙΠΕΔ

Με νέα εργαλεία εξοπλίζεται το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προκειμένου να επιταχυνθούν οι αποκρατικοποιήσεις. Νέος νόμος που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προσδώσει στο Ταμείο περισσότερα, κυρίως χρηματοοικονομικά, εργαλεία, προκειμένου να επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Ο νέος νόμος αναμένεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να εκδίδει μετοχές, να εισάγει μετοχές σε χρηματιστηριακές αγορές, να εκδίδει δικαιώματα αγοράς (warrants) και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια (ΜΟΔ). Επίσης βασικός στόχος των αλλαγών θα είναι το Ταμείο να εξοπλιστεί για τη δυνατότητα τιτλοποίησης μελλοντικών εσόδων από ακίνητα (και όχι μόνον). Βάσει του ιδρυτικού νόμου (ν. 3896/2011) το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να εισάγει μετοχές σε χρηματιστηριακές αγορές, αλλά ακόμη και το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να εξασκηθεί, καθώς δεν έχει εκδοθεί η διάταξη με την οποία θα μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, ο νέος νόμος θα δώσει νέες δυνατότητες στην άσκηση διοίκησης του Ταμείου, προκειμένου να ξεπεραστούν ποικίλα λειτουργικά εμπόδια. Θα προβλέπεται η δημιουργία θέσης αντιπροέδρου, την οποία θα καλύψει εκ των ενόντων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Γιάννης Εμίρης. Μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Ταμείου θ’ αντικαθιστά στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος θα έχει κώλυμα. Επίσης θα προβλέπεται η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και με τα τέσσερα μέλη, από τα πέντε μέλη που προβλέπεται σήμερα (πλήρης απαρτία).

Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να δοθεί η ευκαιρία της συνεχούς λειτουργίας της διοίκησης του Ταμείου στην περίπτωση κωλύματος του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου του Ταμείου κ. Στ. Σταυρίδη, επί δύο μήνες η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορούσε να λάβει αποφάσεις, καθώς δεν υπήρχε ο πρόεδρος που συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου.

Στο μεταξύ χθες το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. Τα συνολικά έσοδα του Ταμείου ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε ζημίες 2 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα αντιστοιχούν στις αμοιβές του Ταμείου από τις αποκρατικοποιήσεις ύψους 90,5 εκατ. ευρώ και τις αμοιβές συμβούλων που κατέβαλε το Ταμείο και επανατιμολογούνται στο ελληνικό Δημόσιο. Τα μεγάλα έσοδα στο Ταμείο θα έλθουν στη νέα χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο, δεδομένου αμέσως μετά υπογράφηκαν οι μεγάλες συμφωνίες για τα Κρατικά Λαχεία (190 εκατ. ευρώ), τον ΟΠΑΠ (652 εκατ. ευρώ), και πιο πρόσφατα την πώληση και επαναμίσθωση των 28 δημόσιων κτιρίων (261 εκατ. ευρώ). Επίσης, είναι πιθανό μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2014 να υπογραφεί η συμφωνία πώλησης της ΔΕΣΦΑ (187 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, δεν περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα από μερίσματα σε μετοχές εισηγμένων επιχειρήσεων τις οποίες κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Τα μερίσματα εισπράττονται απευθείας από το ελληνικό Δημόσιο και για τη χρήση που έληξε στο 2012, ανήλθαν σε 127 εκατ. ευρώ.

Για το ημερολογιακό έτος του 2013, το Ταμείο γνωστοποιεί επισήμως στις οικονομικές καταστάσεις ότι ο στόχος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις έχει τοποθετηθεί στα 1,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα αναφέρει ότι από τις 87 εκκρεμότητες που υπήρχαν στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων (νομοθετικές, ρυθμιστικές, διοικητικές κ.λπ.) έχουν διευθετηθεί οι 75.

Τέλος, προστίθεται ότι εντός της τελευταίας οικονομικής χρήσης, ξεκίνησαν 11 διαγωνισμοί αποκρατικοποιήσεων από τους οποίους ήδη ολοκληρώθηκαν οι πέντε. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 12 διαγωνισμοί αποκρατικοποιήσεων, δεδομένου ότι στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε άλλους έξι διαγωνισμούς.