ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 262 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών για τον όμιλο της Εθνικής στο εννεάμηνο

Σημαντική βελτίωση σε όρους ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας, ποιότητας χαρτοφυλακίου δανείων και κερδοφορίας εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου σε επίπεδο ομίλου η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε κέρδη 262 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,45 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει κερδοφορία παρά το γεγονός ότι προχώρησε στην απομείωση της συμμετοχής της στη Eurobank που είχε ως αποτέλεσμα ζημίες ύψους 265 εκατ. ευρώ. Στελέχη του ομίλου επισημαίνουν τη διατήρηση του θετικού αποτελέσματος σε επίπεδο κερδών προ φόρων για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος.

Αποκλιμάκωση

Η βελτίωση των συνθηκών αποτυπώνεται επίσης στην αποκλιμάκωση του ρυθμού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων: οι νέες επισφάλειες στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, στο εννεάμηνο του 2013 ήταν κατά 60% μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει κατά 34% τις προβλέψεις οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,239 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 27,1% για την εγχώρια αγορά και στο 21,9% σε επίπεδο ομίλου. Η μείωση των προβλέψεων και η ισχυρή -για άλλη μια περίοδο- κερδοφορία της Finansbank (412 εκατ. ευρώ) στην Τουρκία έκαναν τη διαφορά. Ιδιαίτερα θετικά επηρέασε και η μείωση του κόστους η οποία φτάνει το 25% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2009. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η ρευστότητα καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου μηδενίστηκε η έκθεση στον ELA (έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας), ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ περιορίστηκε κατά 8,7 δισ. από την αρχή του έτους. Οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 23% στην Ελλάδα και κατά 21% στην Τουρκία. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) διαμορφώθηκε (pro forma) στο 9,4% ενώ όπως σημείωσαν στελέχη της τράπεζας στην ενημέρωση των αναλυτών που πραγματοποιήθηκε αργά χθες το απόγευμα, σύντομα και χωρίς να υπάρξει διάθεση μετοχών της Finansbank, ο σχετικός δείκτης θα ξεπεράσει το 10%. Επίσης σημειώθηκε ότι εντός Δεκεμβρίου θα υπάρξουν νέα αναφορικά με το πρόγραμμα της εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς με αφορμή τα αποτελέσματα δήλωσε: «Οι συνθήκες για σταδιακή οικονομική ανάκαμψη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος μετατρέπονται σε οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι γενική διαπίστωση ότι υπάρχει αλλαγή κλίματος στη χώρα και το τραπεζικό περιβάλλον.

Επενδύσεις

Η πρόοδος, που διαφαίνεται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και στο τραπεζικό σύστημα, έχει εκδηλωθεί σε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι στη διαδικασία μετουσίωσης σε επενδύσεις. Είναι σημαντικό να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Ο όμιλος της ΕΤΕ επέτυχε θετική κερδοφορία στο εννεάμηνο, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, καθώς και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος. Ωστόσο, οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν. Τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock αναμένονται και τον επόμενο χρόνο περιμένουμε την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διεξαχθεί εντός του πλαισίου εποπτικών απαιτήσεων της ΕΚΤ. Πιστεύουμε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ασκήσεις αυτές και αποτελούν ευκαιρία ώστε οι ελληνικές τράπεζες να τεθούν σε συγκρίσιμη βάση με τις ευρωπαϊκές. Η βελτίωση της θέσης και των προοπτικών της ΕΤΕ θα αποκαταστήσει τη δυνατότητά της να συμβάλλει στην ενεργότερη αναπτυξιακή στήριξη της ελληνικής οικονομίας».