ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών στο εννεάμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς

Ισχυροποίησε τα μεγέθη του ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, εικόνα που αντανακλά την γενικότερη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Στελέχη του ομίλου υπογραμμίζουν στην «Κ» την ισχυρή βελτίωση κατά 34% της οργανικής κερδοφορίας στο τέλος Σεπτεμβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, την επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και την ενίσχυση των εσόδων, στοιχεία που ενισχύουν τις προσδοκίες ότι πλησιάζει η στιγμή για την έξοδο της χώρας από την ύφεση.

Τα μετά φόρους καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε -570 εκατ. ευρώ, ωστόσο αν συνεκτιμηθεί η θετική επίδραση από τις συγχωνεύσεις στις οποίες προχώρησε ο όμιλος τους προηγούμενους μήνες τότε τα μετά από φόρους αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους ανέρχονται σε 3,23 δισ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη εννεαμήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα 492 εκατ. ευρώ, ενώ στο γ΄ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 34% φτάνοντας τα 184 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους 57 εκατ, ευρώ τα εν λόγω κέρδη ανήλθαν σε 549 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,187 δισ. ευρώ. Στη διαμόρφωση των καθαρών εντόκων εσόδων θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε τριμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%. Στελέχη της τράπεζας σημειώνουν ότι αν συνεχιστεί η τάση βελτίωσης των συνθηκών για την οικονομία και η αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης τότε ο όμιλος θα μπορούσε να αποκομίσει μέχρι και 2 δισ. ευρώ έσοδα από τόκους. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,55 δισ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 1,05 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 35%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν 49%. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας στο γ΄ τρίμηνο 2013, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση. Για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο όμιλος προχώρησε στο τέλος Σεπτεμβρίου στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 489 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 9,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου διαμορφώθηκε στο 13,6%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου κ. Μιχάλης Σάλλας, σημείωσε: «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αποδίδει, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2013. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τείνει να μηδενισθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σταδιακά ανακτάται. Η προοπτική εξόδου από την ύφεση ενισχύεται. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες, από κεφάλαια κυρίως του εξωτερικού. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, είναι στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες ιδιωτικοποίησής τους, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια στη χώρα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Προϋπόθεση συνέχισης αυτής της θετικής πορείας είναι η διατήρηση του κλίματος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας».