ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε πέντε μετόχους το 90% της Forthnet μετά την αύξηση κεφαλαίου

Χωρίς μικρομετόχους πλέον βρίσκεται η Forthnet. Ο αριθμός των μετόχων της εταιρείας εκτιμάται ότι έχει περιοριστεί αισθητά μετά την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2014. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι πέντε -το πολύ έξι- μέτοχοι της εταιρείας ελέγχουν πάνω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οι μέτοχοι που εικάζεται ότι ελέγχουν την εταιρεία είναι η αραβικών συμφερόντων Forgento, η Wind Hellas, το Ιδρυμα Τεχνολογίας Ερευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης που άσκησε πλήρως τα δικαιώματά του και ένας τέταρτος μέτοχος, που εισήλθε μέσω μεγάλων αγορών δικαιωμάτων επί μετοχών της εταιρείας. Ο νέος μέτοχος αυτός εικάζεται ότι είναι η Vodafone η οποία εκτιμάται ότι ελέγχει το 7% των μετοχών της Forthnet.

Τα ανεπίσημα δεδομένα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2014, δείχνουν ότι καλύφθηκε πλήρως η διάθεση των νέων μετοχών της Forthnet. Συνολικά διατέθηκαν περίπου 97 εκατ. νέες μετοχές προς 0,3 ευρώ η κάθε μία. Τα αποτελέσματα της αύξησης αναμένεται να γνωστοποιηθούν στο Χ.Α. εντός των επομένων ημερών και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στον «τέταρτο» μέτοχο που έδειξε ενδιαφέρον στην απόκτηση δικαιωμάτων επί των μετοχών της Forthnet που του δίδουν τον έλεγχο του 7% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ως συνέπεια η αραβική Forgento, σε συνεργασία με τον νέο μέτοχο της Forthnet, ελέγχει πάνω από το 50% της εταιρείας. Βάζει επομένως πάγο στα σχέδια ελέγχου της Forthnet από τη Wind Ηellas.

Η Forgento που ελέγχεται από την Emirates Telecommunication International (ΕΙΤ), αύξησε πρόσφατα τη συμμετοχή της στη Forthnet. Συγκεκριμένα στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη η συμμετοχή της, όπως γνωστοποίησε στο Χ.Α., από 41,7% που ήταν ανήλθε 44,02%. Η αύξηση αυτή της συμμετοχής, έγινε μέσω ελεγχόμενης εταιρείας από τη Forgento με έδρα την Κύπρο η οποία στις 19 Δεκεμβρίου 2013 απέκτησε περίπου το 2,3% των μετοχών της Forthnet.