ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ράλι του Χ.Α. και τα κέρδη του ΤΧΣ

Ενα ανέλπιστο δώρο προσφέρει στην κυβέρνηση η έντονα ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των τραπεζικών μετοχών. Ετσι μόλις έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης -όπου πολλοί αναλυτές θεωρούσαν αδύνατη τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στις περισσότερες τράπεζες- το ΤΧΣ, τουλάχιστον λογιστικά, έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που διέθεσε για την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Το ΤΧΣ διέθεσε περίπου 24,4 δισ. ευρώ και σύμφωνα με το κλείσιμο της Πέμπτης, η τρέχουσα αξία των συμμετοχών του ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ. Σε αυτά, αν προστεθούν τα 8 δισ. ευρώ που παραμένουν στο ταμείο του ΤΧΣ, τότε -θεωρητικά- η κυβέρνηση μπορεί να ελπίζει ότι θα λάβει περίπου 30 δισ. ευρώ από το πακέτο των 50 δισ. ευρώ που διατέθηκε για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει ότι οι τράπεζες δεν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του νέου stress test, ότι η Eurobank θα κατορθώσει να συγκεντρώσει τα 2 δισ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα και ότι δεν θα ανατραπεί το θετικό κλίμα στη χρηματιστηριακή αγορά.