ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο δημοφιλείς YouTube και Facebook

youtubeee

Οι δικτυακοί τόποι YouTube και Facebook είναι οι πιο δημοφιλείς για τους Ελληνες χρήστες του Διαδικτύου. Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Eltrun) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το πιο διαδεδομένο πλέον μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το YouTube (93%), ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται το Facebook (82%). Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το linkedin (61%), τα review pages (58%), τα blogs (49%) και το Twitter (46%).

Σύμφωνα με τους μελετητές, υπάρχει αυξητική τάση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ αρχίζει και δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα κοινότητα χρηστών και για τα όχι τόσο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι τα instagram, foursquare, flickr και googleplus. Ολα τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα κοινωνικής δικτύωσης 2013-2014 Eltrun. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.250 χρήστες των κοινωνικών δικτύων απαντώντας σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο την περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η χρήση του YouTube από τους Ελληνες χρήστες του Internet γίνεται για την ακρόαση τραγουδιών (77%), την αναζήτηση πραγμάτων που τους ενδιαφέρουν (68%), αλλά και για να ενημερωθούν για θέματα επικαιρότητας (30%). Από την άλλη πλευρά, η χρήση του Facebook ορίζεται ενεργητική (προβολή απόψεων, επικοινωνία κ.λπ.) σε ποσοστό 61% και παθητική (απλή παρακολούθηση των εξελίξεων και φίλων) σε ποσοστό 31%. Το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε ίδια συχνότητα τις ενέργειες των δύο κατηγοριών.

Σημαντική ακόμη είναι η διείσδυση του linkedin, κυρίως λόγω της ανεργίας και της εργασιακής αβεβαιότητας, ενώ αυξανόμενη είναι και η χρήση του Twitter αφού ένας στους τρεις χρήστες δηλώνει ότι κάνει «like/favorite» συχνά τα tweets που συναντά. Ωστόσο, εμφανίζεται και ένας προβληματισμός όσον αφορά ανακριβή γεγονότα και αντιεπαγγελματικά/σεξιστικά/ρατσιστικά tweets. Τέλος, οι χρήστες των social media δηλώνουν την ουσιαστική αξιοποίηση του Διαδικτύου ως πηγής πληροφόρησης πριν από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.