ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδρύεται φορέας πιστοποίησης για το ελληνικό βαμβάκι

cotton

Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανοίξει νέες προοπτικές για τη βαμβακοκαλλιέργεια, θα λειτουργήσει στην Καρδίτσα, μετά την υπογραφή σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού δεν αρκεί για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές. «Απαιτείται τυποποίηση και ταξινόμηση του προϊόντος, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο και η ποιότητά του εγγυημένη» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, βάσει της ΚΥΑ, το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, μεταξύ άλλων, θα τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και βάση δεδομένων για την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού και θα ενημερώνει το υπουργείο, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος, ενώ, θα μπορεί, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, να οργανώνει και να υλοποιεί δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα και ερευνητικά έργα.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου θα χρηματοδοτούνται, κυρίως, από τα ίδια έσοδά του, όπως οι εισφορές των μελών της Διακλαδικής Οργάνωσης Βάμβακος και το αντίτιμο της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους.