ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Pernod Ricard Hellas: Μειωμένα έσοδα, κέρδη στη χρήση 2012-2013

Μειωμένες πωλήσεις και μικρότερη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2012-30.6.2013 η ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ποτών Pernod Ricard Hellas, θυγατρική της ομώνυμης γαλλικής επιχείρησης που κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μεταξύ των ομίλων παραγωγής αλκοολούχων ποτών και κρασιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, οι πωλήσεις της το προαναφερθέν χρονικό διάστημα περιορίστηκαν σε 46,21 εκατ. ευρώ, από 48,92 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,5% σε ποσοστό και κατά 2,71 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς υπό την επίδραση της συνεχιζόμενης μείωσης της ζήτησης αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.

Επίσης, το μεικτό της περιθώριο μειώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα, λόγω ανόδου του κόστους παραγωγής και προμήθειας ποτών, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 23,20 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 25,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,4%). Συγκεκριμένα, συμπιέστηκε από το επίπεδο του 51,2% την προηγούμενη χρήση, στο 50,2%.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,33 εκατ. ευρώ, από 4,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-32,3%).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 2,71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1% σε ποσοστό και κατά 0,64 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (3,35 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της, μετά την πρόβλεψη για φόρους, περιορίστηκαν σε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 2,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-76,3%), καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με συνολικούς φόρους 2,12 εκατ. ευρώ, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Η Pernod Ricard Hellas παρασκευάζει στη Μυτιλήνη το ούζο «Μίνι», που κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, μεταξύ των ομοειδών προϊόντων. Επίσης, σε άλλη μονάδα της, στον Πειραιά, παρασκευάζει το ξίδι «Τοπ». Μαζί με τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της, εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά τα σκοτσέζικα ουίσκι «Chivas Regal» και «Ballantine's», το ρούμι «Havana Club» από την Κούβα, τη ρώσικη βότκα «Absolut» και άλλα αλκοολούχα ποτά, που αθροιστικά συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού τζίρου της.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 19,55 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 51,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 38,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 18,56 εκατ. ευρώ (48,7%).