ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύσταση επενδυτικού κεφαλαίου 100 εκατ. δολαρίων, με τη μορφή equity fund, δημιουργεί η «Ελληνική Πρωτοβουλία»

Πρωτοβουλία για την σύσταση επενδυτικού κεφαλαίου 100 εκατ.
δολαρίων, με τη μορφή equity fund, που θα επενδύσει σε ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αναλάβει η «Ελληνική Πρωτοβουλία»
(The Hellenic Initiative).

Ήδη έχει συγκεντρωθεί αρχικό κεφάλαιο 15 εκατ. δολαρίων και
εκτιμάται ότι το κεφάλαιο θα μπορέσει να ξεκινήσει τις επενδύσεις
από το επόμενο έτος.

Το Hellenic Investment Fund θα είναι αυτόνομο, κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και θα διαχειρίζεται από επαγγελματίες επενδυτές. Η
Ελληνική Πρωτοβουλία δεν θα έχει καμία διαχειριστική ή επενδυτική
δικαιοδοσία.

Το fund θα παρέχει κεφάλαια ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίου
μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στους
τομείς των τροφίμων, της ενέργειας, του τουρισμού και της
πληροφορικής, με βασική προϋπόθεση το επενδυτικό πλάνο των εταιριών
να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ευκαιρίες αποδόσεων
για τον επενδυτή.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2012 και πρόκειται για ένα
διεθνές μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ίδρυμα, με έδρα την Νέα
Υόρκη που το όραμά του είναι, μέσω της γενναιοδωρίας της Ελλήνων
της Διασποράς, αλλά και της Παγκόσμιας Φιλελληνικής κοινότητας, να
αναπτύξει βιώσιμα προγράμματα, με μετρήσιμα αποτελέσματα, έχοντας
ως στόχο τη γενικότερη ευημερία.