ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Dionic: ΑΜΚ και συμφωνία με πιστώτριες τράπεζες, για βιωσιμότητα

Τα επιχειρηματικά πλάνα του ομίλου Dionic και το νέο πρόγραμμα
επενδύσεων ανέπτυξε σήμερα σε εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της, Θωμάς Ρούμπας, εκφράζοντας παράλληλα
την αισιοδοξία του ότι μετά την επικείμενη αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου θα ακολουθήσει συμφωνία με πιστώτριες τράπεζες για
αναδιάρθρωση των δανείων (μετατροπή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
σε μακροπρόθεσμες).

Σημείωσε επίσης ότι η διοίκηση έχει δημιουργήσει ένα δομημένο
σχέδιο ανασυγκρότησης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό
σχέδιο (business plan) πιστοποιημένο από την Grant Thornton και ένα
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης (restructuring plan) επεξεργασμένο από την
Deloitte.

Όπως ανέφερε ο κ. Ρούμπας εχθές η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε
το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της Dionic για τη δημόσια
προσφορά μετοχών της εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της
αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς
διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του ΧΑ.

Σημειώνεται η Β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
της 22/7/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας κατά 3.999.726 ευρώ, με την έκδοση 13.332.420 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,
σε αναλογία 1,70 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά κοινή
ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε
0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως,
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 6.352.506 ευρώ
και θα διαιρείται σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης
θα ανέλθουν σε 3.999.726 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δήμος
Βατικιώτης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες ανάπτυξης του ομίλου.
Ειδικότερα η Dionic ενισχύει τις τεχνολογικές της δραστηριότητες
και τις προοπτικές τους και ειδικότερα τις εταιρείας Atcom, Skroutz
και 3D Media. Επίσης μετασχηματίζει υφιστάμενες δραστηριότητες,
αξιοποιώντας τη τεχνολογία. Ήδη μεταφέρθηκε ένα μεγάλο μέρος της
εμπορικής δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) με τη
δημιουργία του Shop365.gr.

H Dionic, σύμφωνα με τον κ. Βατικιώτη, επανατοποθετείται επιλεκτικά
σε παραδοσιακές της δραστηριότητες (στο χονδρικό εμπόριο/διανομή
σχεδιάζεται η ενίσχυση της δραστηριότητας στη διανομή τροφίμων).
παράλληλα ολοκληρώνονται τα σχέδια στον τομέα της ενέργειας που
περιλαμβάνουν πλήρη ανασχεδιασμό της δραστηριότητας της Dionic
Energy, λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου 2 MW και υλοποίηση
αιλοκού πάρκου 42 ΜW.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της τοποθέτησης της Dionic σε νέες
δραστηριότητες, σύμφωνα με τον κ. Βατικιώτη, επικεντρώνεται σε δύο
κύριους άξονες: στο εξαγωγικό εμπόριο τροφίμων και στον εισαγόμενο
τουρισμού με στόχο η δραστηριοποίηση του ομίλου, εφόσον ολοκληρωθεί
το σχέδιο ανασυγκρότησης, να επεκτείνεται τουλάχιστον σε τρεις
Ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία (με βασικό στόχο την Κίνα και τον
εισαγόμενο τουρισμό με κύριο εργαλείο τις τεχνολογικές πλατφόρμες
που διαθέτουν οι θυγατρικές) και την Υποσαχάρια Αφρική.

Όσον αφορά στα περιουσιακά της στοιχεία, η διοίκηση, σύμφωνα με τον
κ. Βατικιώτη δεν έχει σκοπό της να τα πουλήσει αλλά είναι ανοικτή
σε συζητήσεις για στρατηγικές συνεργασίες. Τέλος κληθείς να
σχολιάσει πιθανή μελλοντική είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη Dionic
υπογράμμισε ότι η διασπορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας
λειτουργεί αρνητικά σε ένα τέτοιο γεγονός.


kathimerini.gr