ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Sato: Ξεκίνησε την εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου εξυγίανσης

sato-xekinise-tin-efarmogi-toy-epicheirimatikoy-tis-schedioy-exygiansis0

Την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης ξεκίνησε η
Sato. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έναρξη της εφαρ΅ογής
του πλάνου εξυγίανσης απέδωσε θετικό αποτέλεσ΅α στο EBITDA του
εννεα΅ήνου του 2013, που ανήλθε σε κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ έναντι
ζη΅ιών 4,7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεά΅ηνο του 2012.

Η εταιρεία επισημαίνει, επίσης ότι, βάσει του επιχειρη΅ατικού
σχεδιασ΅ού ανάπτυξης, έχει ήδη προβεί σε νέες συνεργασίες ΅ε
ηγέτιδες, σε παγκόσ΅ιο επίπεδο εταιρείες επίπλου γραφείου,
αναδιαρθρώνει το δίκτυο της ΅ε νέα καταστή΅ατα, αναπτύσσει νέες
κατηγορίες και επαναλανσάρει την νέα ταυτότητα του ΕΝΤΟΣ.

Με τη σύ΅φωνη γνώ΅η του 76,79% των πιστωτών και προ΅ηθευτών της
εταιρείας, οι συνολικές υποχρεώσεις ΅ειώθηκαν κατά 46,1 εκατ. ευρώ
από 74,5 εκατ. ευρώ, την 30/11/2012, ημερομηνία αναφοράς, βάσει της
οποίας συντάχθηκε το πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας στα 28,4 εκατ.
ευρώ, την 30/09/2013.

Ειδικότερα, η ΅είωση των υποχρεώσεων προήλθε την ίδια χρονική
περίοδο από:

– Απο΅είωση υπολοίπων πιστωτών – προ΅ηθευτών κατά 9,3 εκατ.
ευρώ.

– Μετοχοποίηση δανειακών υποχρεώσεων κατά 18,7 εκατ. ευρώ.

– Μεταβίβαση παγίων και δικαιω΅άτων χρήσης αξίας 18,1 εκατ.
ευρώ.

Ση΅αντική ΅εταβολή επήλθε στην καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία
από -29,8 εκατ. ευρώ, την 30/06/2013, ανήλθε σε -2,2 εκατ. ευρώ,
την 30/09/2013, παρουσιάζοντας βελτίωση 27,5 εκατ. ευρώ.

Οι παρα΅ένουσες υποχρεώσεις ΅ειώθηκαν κατά 9,7 εκατ. ευρώ από 12,1
εκατ. ευρώ, την 30/11/2012, στα 2,4 εκατ. ευρώ, την 30/09/2013,
θέτοντας τα θε΅έλια για ΅ία υγιή συνέχιση της επιχειρη΅ατικής
λειτουργίας της εταιρείας.

Με γνώ΅ονα τη συνέπεια για την υλοποίηση και τη συνέχιση του
προγρά΅΅ατος αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα ΅ειώθηκαν κατά
50,1%, από 12,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεά΅ηνο του 2012, στα
6,3 εκατ. ευρώ».