ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα η γ.σ. των Μινωικών για την αύξηση κεφαλαίου 30,6 εκατ.

minoan

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30,586 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών καλούνται να εγκρίνουν σήμερα σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι των «Μινωικών Γραμμών». Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση έως 13.594.150 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς 2,25 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου Γκριμάλντι που ελέγχει πλήρως την εταιρεία σε ποσοστό άνω του 90,12%, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευθούν: α) για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης (δάνεια, ταμειακές ροές, κεφάλαιο κίνησης) και β) για την αναβάθμιση και επέκταση του στόλου και των λιμενικών τερματικών σταθμών που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση και τις υψηλές τιμές καυσίμων, οι οικονομικές επιδόσεις των «Μινωικών Γραμμών» παρουσιάζουν βελτίωση, καθώς στο εννεάμηνο του 2013 η ακτοπλοϊκή εταιρεία εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων από τα 121,3 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2012 στα 127,1 εκατ. το περσινό εννεάμηνο.

Η ρευστότητα της εισηγμένης παρουσιάζει φέτος βελτίωση, παρά το γεγονός ότι επεστράφησαν στον βασικό μέτοχο χρήματα που είχε δανειοδοτήσει στην εισηγμένη στο παρελθόν. Η βελτίωση αυτή προέκυψε μέσα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 50,5 εκατ., το 2013 εκ των οποίων τα 37,7 εκατ. είχαν εισέλθει στο ταμείο έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2013. Οι Μινωικές Γραμμές, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, χρονολογούνται από το 1972. Ανήκουν στον Ιταλό εφοπλιστή Εμάνουελ Γκριμάλντι, ο οποίος διαθέτει έντονη παρουσία στην ελληνική ακτοπλοΐα, αφού πέρα από μεγαλομέτοχος των Μινωικών Γραμμών, είναι μεγαλομέτοχος με 33,34% στη Hellenic Seaways. Σε δηλώσεις του, ο κ. Γκριμάλντι είχε αναφερθεί στην κατάσταση της ελληνικής ακτοπλοΐας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι εξαρτάται πλήρως από τις τράπεζες. Υπολογίζεται ότι σήμερα ο δανεισμός των 4 εισηγμένων ξεπερνά το 1,1 δισ.