ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενα βήμα πριν από την επανεισαγωγή της στο Χ.Α. η Βιοχάλκο

vioxalko

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η επανεισαγωγή της μητρικής Viohalco S.A. στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι τα στελέχη του ομίλου Βιοχάλκο αυτή την περίοδο είναι επιφορτισμένα να συντομεύσουν την εισαγωγή στην ελληνική αγορά και εκτιμούν ότι πιθανότατα η επανεισαγωγή της μετοχής να έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ίσως και νωρίτερα.

Υπενθυμίζουμε ότι η μετοχή της Viohalco S.A από τον Δεκέμβριο του 2013 διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Euronext στις Βρυξέλλες και θα επιτευχθεί παράλληλη εισαγωγή και στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Να υπενθυμίσουμε ότι το 78% περίπου των ανεξόφλητων δανείων των ελληνικών θυγατρικών της έχει αναχρηματοδοτηθεί, μέσω της εκδόσεως νέων, κοινοπρακτικών, ενυπόθηκων ομολογιακών, μακροπρόθεσμων δανείων, συνολικού ύψους 727.543.000 ευρώ.

Τα δάνεια αυτά είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα παράτασης δύο ετών και συνήφθησαν με τις τέσσερις κύριες ελληνικές τράπεζες, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Viohalco S.A. είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Viohalco και έχει συμμετοχές σε 90 εταιρείες περίπου, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ και Βρετανία, στις οποίες απασχολούνται περίπου 8.000 εργαζόμενοι, οι θυγατρικές του ομίλου εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβος, χαλκού και αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει προχωρήσει για ορισμένα ακίνητα, στην επενδυτική ανάπτυξή τους. Στις πρόσφατες έκτακτες γενικές συνελεύσεις των θυγατρικών, οι μικρομέτοχοι εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στις κυοφορούμενες 5 δημόσιες προτάσεις που ζητούσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω της μεταφοράς της έδρας της μητρικής στις Βρυξέλλες. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το θέμα των δημοσίων προτάσεων.