ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (3/5/14)

Σύντομα (3/5/14)

Νέα επένδυση παραγωγής σωλήνων

Στις αρχές του 2015 θα είναι έτοιμη η επένδυση των Σωληνουργείων Κορίνθου που αφορά τη μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου. Αυτό ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση της εταιρείας στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Η ΄νέα μονάδα θα είναι σε θέση να παράγει σωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 18΄΄ έως 56΄, πάχος τοιχώματος έως 40 mm, μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα υψηλής αντοχής έως Χ100. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα είναι 400.000 τόνοι σωλήνων. Οι νέοι σωλήνες LSAW θα χρησιμοποιηθούν σε έργα ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή της Μεσογείου, στον Κόλπο του Μεξικού, στη Λατινική Αμερική, στη Δυτική και Ανατολική Αφρική, στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού.

Κέρδη 1,1 δισ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 η Alpha Trust – Ανδρομέδα ΑΕΕΧ σημείωσε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,093 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά από φόρους ύψους 0,332 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε 1,593 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων. Το ενεργητικό της Ανδρομέδας στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 12,31 εκατ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε τρέχουσες τιμές ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 90,85% σε μετοχές, κατά 5,02% σε ομόλογα και κατά 4,13% σε διαθέσιμα. Οι τέσσερις μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρείας, κατά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, ήταν στις εταιρείες ΟΤΕ, Τιτάν, Quest Συμμετοχών και Πλαίσιο Computers.

Εργα 0,6 εκατ.

Την ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 χιλ. ευρώ, προχώρησε η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., θέτοντας τις βάσεις ώστε το 2014 να αποτελέσει μια δεύτερη συνεχόμενη χρήση με βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και κυρίως με θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο της κερδοφορίας της. Πρόκειται για έργα που υπογράφηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση μελετών για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της χώρας, σε σχέση με την ανάπτυξη δράσεων γύρω από τον τομέα της απασχόλησης των νέων, όπως και για ιδιώτες πελάτες και επιχειρήσεις.

Συμβάσεις

Νέες συμβάσεις ύψους 2,38 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Q&R. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, το αντικείμενο των έργων είναι η ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών πράξεων ληξιαρχείων που βρίσκονται στις γεωγραφικές περιοχές Aθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες – Μακεδονία – Θράκη καθώς και η εισαγωγή τους στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.