ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tosoh Ελλάς: Με ζημιές 2,77 εκ. ευρώ η χρήση 2013

Tosoh Ελλάς: Με ζημιές 2,77 εκ. ευρώ η χρήση 2013

Κάμψη των πωλήσεων και αυξημένες ζημιές, που είναι σχεδόν πενταπλάσιες από εκείνες του 2012, κατέγραψε το 2013 η εξ ολοκλήρου εξαγωγική χημική βιομηχανία Tosoh Ελλάς, μοναδική ελληνική βιομηχανία που ελέγχεται από ιαπωνικά κεφάλαια, η οποία διαθέτει βιομηχανική μονάδα με περίπου 70 εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη, όπου παράγει ηλεκτρολυτικό διοξείδιο του μαγγανίου για ευρωπαϊκές και άλλες βιομηχανίες παραγωγής συσσωρευτών.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της, τα έσοδα της Tosoh Ελλάς, που ελέγχεται από την ιαπωνική Tosoh και άλλες ιαπωνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Mitsubishi, τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 26,40 εκατ. ευρώ, από 28,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (35,18 εκατ. ευρώ το 2011, 35,27 εκατ. ευρώ το 2010 και 33,78 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 7,3% σε ποσοστό και κατά 2,09 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση παρουσίασε συρρίκνωση του μεικτού της περιθωρίου κατά 9,2 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,88 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (7,44 εκατ. ευρώ το 2011, 9,54 εκατ. ευρώ το 2010 και 8,43 εκατ. ευρώ το 2009), με ποσοστιαία μείωση 59,8%.

Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο μειώθηκε στο 7%, από το επίπεδο του 16,2% την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 1,49 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (3,66 εκατ. ευρώ το 2011, 5,67 εκατ. ευρώ το 2010 και 4,75 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 2,84 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιές 2,26 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (2,70 εκατ. ευρώ το 2011, 4,79 εκατ. ευρώ το 2010 και 3,94 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 2,62 εκατ. ευρώ.

H Tosoh Ελλάς, επικεφαλής της οποίας είναι ο Σ. Χατόρι (Shigeki Hattori), κατέγραψε ζημιές προ φόρων 2,74 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,37 εκατ. ευρώ το 2012 (κέρδη προ φόρων 2,15 εκατ. ευρώ το 2011, 2,50 εκατ. ευρώ το 2010 και 2,82 εκατ. ευρώ το 2009). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης οι καθαρές ζημιές του έτους ήταν 2,77 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,47 εκατ. ευρώ το 2012 (καθαρά κέρδη 1,66 εκατ. ευρώ το 2011, 2,37 εκατ. ευρώ το 2010 και 2,82 εκατ. ευρώ το 2009).

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (17,96 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 41,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (43,15 εκατ. ευρώ).