ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Space Hellas: Ανάληψη έργου για την Τράπεζα της Ελλάδος

Space Hellas: Ανάληψη έργου για την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ανέθεσε στην Space Hellas την υλοποίηση έργου συστήματος αυτόματου ελέγχου, αναγνώρισης πινακίδων και ηλεκτρονικής καταγραφής, των εισερχόμενων-εξερχόμενων οχημάτων, στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το σύστημα ασφάλειας για τη συνολική εποπτεία των πυλών αποτελείται, από ειδικού σχεδιασμού κάμερες Automatic Number Plate Recognition (ANPR), IP κάμερες υψηλής ευκρίνειας (HD), σύστημα καταγραφής της Bosch καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου πρόσβασης (μπάρες, σηματοδότες, αισθητήρες, φωτοκύτταρα και δικτυακές υποδομές).

Το σύστημα ενοποιεί η εξειδικευμένη πλατφόρμα ασφάλειας Guardian και συμπληρωματικά, η υπομονάδα διαχείρισης οχημάτων (Guardian ANPR module), προϊόντα λογισμικού τα οποία έχουν αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από τη Space Hellas.

Σημειώνεται ότι το έργο προσφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, με δυνατότητες αυτόματης καταγραφής/ καταχώρησης σε βάση δεδομένων όλων των εισερχόμενων & εξερχόμενων οχημάτων και μοτοσικλετών.