ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σεπτέμβριο η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ΕΛΒΑΛ – ΕΤΕΜ

Σεπτέμβριο η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ΕΛΒΑΛ – ΕΤΕΜ

Tον προσεχή Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση της ΕΛΒΑΛ με την ΕΤΕΜ μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη. Το μοντέλο αυτό της συγχώνευσης δεν θα ισχύσει στις άλλες θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς η μητρική διαπραγματεύεται παράλληλα σε Αθήνα και Euronext Βρυξελλών. Τα στελέχη της ΕΛΒΑΛ παρουσίασαν τις προοπτικές της εταιρείας στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Οπως τονίσθηκε, η ΕΛΒΑΛ δραστηριοποιείται από το 1973 στους τομείς της έλασης και διέλασης αλουμινίου, παράγοντας προϊόντα για τη συσκευασία τροφίμων και αναψυκτικών, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, τον κατασκευαστικό κλάδο κ.λπ. Από την ίδρυσή της έως σήμερα αυξάνει τον όγκο των πωλούμενων προϊόντων φθάνοντας τους 330.000 τόνους το 2013 στα ίδια περίπου επίπεδα με του 2012.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5,2% στα 1,008 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης της διεθνούς τιμής του αλουμινίου στο London Metal Exchange (L.M.E.), αλλά τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,33% στα 82,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη το 2013 (EBITDA) ανήλθαν σε 74,2 εκατ. από 80,5 εκατ. το 2012 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,5 εκατ. την παρελθούσα χρήση από 22,9 εκατ. της χρήσης 2012.

Εξαιτίας της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων από πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων που οφείλεται στην πτώση της τιμής του αλουμινίου καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις παγίων στοιχείων στον κλάδο διέλασης και λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή και της διενέργειας πρόβλεψης φόρου για τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στις 365.000 ευρώ από 21,9 εκατ. Το 2013 οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 69 εκατ., που αφορούν κυρίως το εργοστάσιο Οινοφύτων και το εργοστάσιο του Ηνωμένου Βασιλείου στο οποίο υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 41 εκατ. λιρών Αγγλίας με στόχο τον διπλασιασμό της δυναμικότητάς του.