ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοτοδυναμική: Ομολογιακά δάνεια ύψους 5 εκ. ευρώ

Μοτοδυναμική: Ομολογιακά δάνεια ύψους 5 εκ. ευρώ

Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους, θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της εταιρείας Μοτοδυναμική ΑΕΕ στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι η τυχόν α' επαναληπτική συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Ιουνίου 2014 και η τυχόν β' επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 26 Ιουνίου 2014.